Przedstawiamy Państwu materiał przygotowany przez firmę Lafarge ukazujący różnicę wykorzystania jako materiału jastrychu anhydrytowego.